NPK 18-2-4+TE
Thành phần:
- Đa lượng: 18% N, 2% P2O5, 4% K2O, 
- 7% S, 1000ppm ZnO, 1000ppm B2O3
- Vi lượng khác: (Fe, Mn, Cu): 100 ppm/loại.

Công dụng:
- Chuyên dùng cho cây cà phê trong mùa khô.
- Giúp cây phục hồi nhanh, chịu hạn tốt.
- Kích thích phân hóa mầm hoa, ra hoa nhiều, ra hoa tập trung.
- Tăng tỉ lệ thụ phấn, đậu trái nhiều, chống rụng trái non.

Cách sử dụng:
- Đầu mùa khô: 200 - 300 kg/ha.
- Cuối mùa khô: 200 - 300 kg/ha.
Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước.

Sản phẩm cùng loại

Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom