NPK 7-7-17+TE

Thành phần:

- Đa lượng: 7% N, 7% P2O5, 17% K2O

- Trung lượng: 3% S, 1% CaO, 1% MgO,

- Vi lượng khác (Mn, Fe, Cu, B, Zn): 100 ppm/loại

Công dụng

- Chuyên dùng cho cây ăn trái và cây lấy củ.

- Giảm tỉ lệ rụng hoa và trái non.

- Hạn chế nứt quả, vỡ quả.

- Mẫu mã đẹp, kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Hướng dẫn sử dụng:

- Cây ăn quả: 0.2 - 0.5 kg/cây/lần bón.

- Cây ăn trái: 200 - 400 kg/ha/lần bón.

Sản phẩm cùng loại

Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom