Danh hiệu và giải thưởng

Với những nổ lực không ngừng, liên tục qua nhiều năm phấn đấu, Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao và Nhà máy Phân bón Năm Sao đã đạt được nhiều Danh hiệu – Giải thưởng, Huân chương, Bằng khen cao quý của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và các Bộ ban ngành trao tặng.
 
Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom