Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Sản xuất các loại Phân bón NPK và phân bón Hữu cơ vi sinh.
  • Xuất nhập khẩu và kinh doanh các loại phân bón: Ure, DAP, MAP, Kali, Lân,…
  • Cho thuê kho bãi, Kho ngoại quan, dịch vụ vận tải và khai thác cầu cảng đến 5.000 tấn.
  • Đầu tư bất động sản.

Kho ngoại quan tại Long An - Việt Nam
Kho ngoại quan tại Long An - Việt Nam
Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom