Kiến thức sử dụng phân bón

TỔNG HỢP QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY ĂN TRÁI, CÂY LÚA, CÂY MÍA

CÂY ĂN TRÁI:
1. Vườn trồng mới: Bón lót trước khi trồng 1 – 2 kg phân bón hữu cơ (NaSaMix hoặc NaSa Smart hoặc Super O.M)/hố. Đào hố, bón phân lót, phủ 1 lớp đất khoảng 5 - 10 cm sau đó đặt bầu xuống và lấp đất lại. 
2. Vườn kiến thiết cơ bản (1 – 3 năm):
- Phân hữu cơ: Bón 1 – 2 kg phân bón hữu cơ /cây/năm. 
- Phân bón NPK: Có thể sử dụng các loại NPK 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…với lượng 0,3 – 0,5 kg/cây/đợt. Bón 3 – 4 đợt/năm. Mỗi năm tặng lượng bón khoảng 10%.
Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. Xẻ rãnh sâu 0 – 20 cm xung quanh gốc cây theo hình chiếu của tán lá, bón phân và lấp đất lại. 
3. Vườn kinh doanh:
- Phân hữu cơ: Bón 1 – 2 kg/cây/vụ thu hoạch, bón ngay sau khi thu hoạch trái xong.
- Sau khi thu hoạch: Sử dụng phân bón NPK 16-16-8+6S+TE, 19-19-9+TE, 20-16-8+TE Neem, 20-20-15+TE,…. Lượng bón 0,5 – 1 kg/cây. Thu hoạch xong, cắt tỉa cành lá, vệ sinh vườn và bón phục hồi cây.
- Trước ra hoa: Bón 0,5 – 1 kg NPK 17 – 17 – 17 + TE/cây.
- Nuôi trái: Sử dụng phân bón chuyên dùng Năm Sao Nuôi trái 20 – 0 – 20 + TE. Lượng bón 0,3 –  0,8 kg/cây/đợt. Bón 2 - 5 đợt/vụ nuôi trái, tùy từng loại cây. Bón phân khi đất đủ ẩm hoặc kết hợp với tưới nước. 

CÂY LÚA:
- Sau khi gieo sạ 7 – 10 ngày (cây có 3 – 4 lá): 150 – 180 kg Năm Sao TE - 01/ha.
- Sau khi gieo sạo 20 – 25 ngày (thúc đẻ nhánh) 250 – 300 kg Năm Sao TE - 01/ha.
- Sau khi gieo sạ 40 – 45 ngày (Đón đòng, nuôi hạt) 100 – 120 kg Năm Sao TE - 02/ha.

CÂY MÍA:
- Mía trồng mới: nếu pH đất nhỏ hơn 6: bón bổ sung 300 - 500 kg vôi/ha hoặc 200 - 300 kg Dolomite/ha.
- Phân hữu cơ: bón 1 -  2 tấn/ha
- Phân NPK
+ Bón lót: 200 - 400 kg NPK 20-20-6+TE/ha
+ Bón thúc 1 (thúc đẻ nhánh, vươn lóng): 300 - 500 kg NPK 20-20-6+TE/ha
+ Bón thúc 2 (làm đường): 200 - 400 kg NPK 10-0-20/ha

Kỹ sư Hoàng Quốc Việt
0907.221.568
Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom