NPK 15-7-19+TE

Thành phần

     - Đa lượng: 15% Nts, 7% P2O5hh, 19% K2Ohh
     - Trung lượng: 3% S
     - Vi lượng (Zn, Fe, B): 100 ppm/loại.

Công dụng

     - Dùng bón cho hồ tiêu thời kỳ kinh doanh, trong giai đọan nuôi trái.
     - Giúp cây sinh trưởng khỏe, cân đối, chống chịu sâu bệnh tốt.
     - Chống rụng trái non, trái phát triển nhanh, lớn đều, chín tập trung.

Cách dùng

BÓN LÓT TRƯỚC KHI TRỒNG: 1-2 kg NaSa Smart/hố

KIẾN THIẾT CƠ BẢN

NĂM

LOẠI PHÂN BÓN

LƯỢNG BÓN

Năm 1

20-20-15+TE

0,2 – 0,4 kg

Năm 2

20-20-15+TE

0,4 – 0,6 kg

Chia ra bón 2 – 3 lần/năm, bón trong mùa mưa, kết hợp với bón phân hữu cơ định kỳ 2-3 kg NaSa Smart/cây/năm.

KINH DOANH

 

ĐẤT XÁM

ĐẤT ĐỎ

SAU THU HOẠCH

0,4 – 0,5 kg 
NPK 15-7-19+TE

0,3 – 0,4 kg
NPK 15-7-19+TE

TRƯỚC RA BÔNG

0,2 – 0,3 kg
NPK 15-7-19+TE

0,2 – 0,3 kg
NPK 15-7-19+TE

TƯỢNG TRÁI

0,2 – 0,3 kg
NPK 15-7-19+TE

0,2 – 0,3 kg
NPK 15-7-19+TE

NUÔI TRÁI

0,4 – 0,5 kg
NPK 15-7-19+TE

0,3 – 0,4 kg
NPK 15-7-9+TE
Sản phẩm cùng loại

Thông tin liên hệ
CHI NHÁNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO

- Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Long Định  - xã Long Định - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459

- Số ĐKKD: 0302430986-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 02 tháng 06 năm 2004

- Người đại diện: Ông Đinh Tuấn Anh

banner bottom