NPK 17-17-17+TE

Thành phần:

Đa lượng: 17% N, 17% P2O5, 17% K2O, 
Trung lượng: 0.5% CaO, 0.5% MgO
Vi lượng (Zn, Cu, Fe, Mn, B): 100 ppm/loại
Sử dụng Sulphat Kali

Công dụng:

Chuyên dùng cho cây ăn trái.
Giúp cây phân hóa mầm hoa tốt, ra hoa nhiều, trổ bông đều, tăng tỉ lệ thụ phấn, chống rụng trái non.
Được sản xuất bằng Sulphat Kali (Kali trắng), không chứa Clo nên không ảnh hưởng xấu tới chất lượng trái cây
Dạng 1 hạt, hàm lượng dinh dưỡng cao giúp giảm lượng bón và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Hướng dẫn sử dụng

Lượng bón: 0.5 - 1 kg/cây/đợt.

Sản phẩm cùng loại

Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom