NPK 17-17-17+TE
Thành phần:
- Đa lượng: 17% N, 17% P2O5, 17% K2O, 
- Trung lượng: 0.5% CaO, 0.5% MgO.
- Vi lượng (Fe, Mn, Cu, B, Zn): 100 ppm/loại.

Công dụng:
- Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng Đa - Trung - Vi lượng cho cây trồng.
- Ra nhiều hoa, ra hoa tập trung, đậu nhiều trái.
- Chống rụng trái non, chín tập trung, trái lớn, nhân to.
- Các hoạt chất đặc hiệu giúp tăng cường sức đề kháng cho cây, tăng hiệu suất sử dụng phân bón và tiết kiệm phân bón.

Cách sử dụng:
- Lượng bón: 0.5 - 1.0 kg/cây/đợt.

Sản phẩm cùng loại

Thông tin liên hệ
NHÀ MÁY PHÂN BÓN NĂM SAO | Địa chỉ: Cụm CN Long Định  - Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An | ĐT: (0272) 3633 555 -  (0272) 3634 222 | Fax: (0272) 3633 459 
banner bottom